BÜYÜME ODAKLI DÖNÜŞÜM, EBOOK

Growth Team Nasıl Kurulur?

Icon
Efe Egilmez
30/09/2021
               

REHBERİ İNDİRİN

 

 

Growth Team Nedir? 

 

Büyüme odaklı pazarlamaya yönelik ilgi Google Trendlere göre 2011 yılından beri hızla artıyor. Bu ilgi kuşkusuz bir growth team (growth ekibi veya büyüme ekibi) kurmaya yönelik merakı da beraberinde getiriyor.

Yeni pazarlama kanalları bulma yoluyla müşteri edinme, elde tutma ve geliri artırma hedefleri ile yola çıkan büyüme ekibi, farklı uzmanlıklardan insanların merkeze büyümeyi koyduğu bir yapı. Örneğin müşteri hizmetleri; departmanı ortaya çıkan sorunları minimize etmek isterken, büyüme ekipleri bir destek deneyiminin nasıl oluşturulacağını ve olası müşterileri aksiyona geçmeye teşvik edecek araç ve teknolojileri oluşturmayı / efektif bir şekilde uygulamayı düşünür. Bu yanıyla büyüme ekibi, büyüme odaklı bir zihniyet gerektirir. Growth team kısaca yetenekli, çok yönlü, veri odaklı ve çevik bir grup yeni nesil pazarlamacıdan oluşan bir ekip olarak tanımlanabilir. 

 

Bir İşletmede Neden Growth Team Olmalı?

 

İstikrarlı bir şekilde ve emin adımlarla büyümenin tek yolu yaratıcı, ezber bozan ve çok yönlü bir growth ekibi kurmaktır. Büyüme ekipleri büyüme odaklı dönüşüm sürecinin tam olarak merkezinde yer alır.

Airbnb, Facebook ve Uber gibi şirketler, işlerinde çarpan etkisi yaratmak için teknik pazarlamacıların, mühendislerin, analistlerin ve ürün tasarımcılarının birlikte çalışarak oluşturduğu büyüme ekipleri, kavramı popüler hale getirdi. Basitçe söylemek gerekirse, büyüme ekipleri, bir deney ve analiz süreci yoluyla büyümenin önüne set çeken sorunları çözer. Yaratıcılığın, veri odaklı iş geliştirmenin ve ezber bozucu olmanın bir zorunluluk haline geldiği çağımızda büyüme odaklı pazarlamacıların ve büyüme ekiplerinin önemi de artık tartışılmaz bir boyutta.

 

Growth Team Nasıl Kurulur? 

 

Büyüme odaklı dönüşüm açısından sürekli ölçümler yapmak, veri odaklı stratejiler geliştirmek ve iş akışınızı bu doğrultuda güncellemek son derece önemlidir.

Peki ama operasyonel faaliyetlerinizi, stratejilerinizi ve satış süreçlerinizi verimli hale getirebilmek için olmazsa olmaz olan sağlam bir growth team nasıl kurulur?

Dönüşüm sürecinizde size yol gösterecek olan rehberimizi hemen indirin.