STRATEJİ

Pazarlamanın Geleceğinde İnsan ve Teknolojinin Etkileşimi Yatıyor

Icon
Habibe Cikilioglu
17/02/2021
               

Dijital dönüşüm, artık hayatımızın her alanına entegre olmuş durumda. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkileyen pandemiyle de birlikte, ivmesini hızla arttırdığını görüyoruz. Uzak gelecekte olmasını beklediğimiz yenilikler, şimdiden günlük hayatımızdaki yerini aldı. Bununla birlikte, tüketici alışkanlıkları da değişti ve iş dünyasının kilit oyuncuları, bu değişime yanıt vermesi gereken dijital pazarlamacılar oldu.

Pandeminin sebep olduğu hızlı dönüşüm, pazarlamacıların her daim geleceğe hazır olmaları gerektiğini bir kez daha gösterdi. Her gün yenilenen tüketici ihtiyaçlarını ve dijital kanalları anlamak için gereken kritik yetenek ve becerileri sürekli eğitimle desteklemek, artık pazarlamacıların olmazsa olmazı haline geldi. Fakat her geçen gün değişimin hızı süratle artarken, aslında bu süreçlere adapte olmak için çok kısıtlı bir zamanımız var. Peki pazarlamacılar, bu sürekli değişim sürecinin neresinde duruyor? 

DMI ve Economist İşbirliği: Sürekli Evrim Raporu

Digital Marketing Institute, The Economist Group işbirliğiyle bu sorunun cevabını bulmak, pazarlamacıların nabzını tutmak ve sektörün geleceğini daha iyi anlamak için bir rapor hazırladı. Bunun için dünya çapında pazarlama ve iletişim yöneticileriyle yapılan ankete 500’ün üzerinde kişi katıldı. Raporda pazarlama dünyasının halihazırda dijital dönüşümün gerisinde kaldığına dair bazı endişe verici veriler de yer alıyor. 

Ne Durumdayız?

Dijitalle geleneksel arasındaki ayrımlar, günümüz dünyasında geçerli değil. Zira halihazırda hayatlarımız dijitale entegre olmuş durumda. Tüketiciler, çok cihazlı ve çok platformlu günlük yaşamlarının bir sonucu olarak, markalarla her zamankinden daha fazla dijital etkileşim kuruyor. Dolayısıyla artık “önce dijital” tarzı pazarlama stratejilerinden bahsetmek anlamsız.

Rapora göre bu bakış açısı, günümüzde pazarlamacılar tarafından benimsenmiş durumda. Artık geleneksel yöntemler yerini dijital pazarlamaya bıraktı ve pazarlamacıların odağı müşteri deneyimine doğru kaydı. Dolayısıyla bu anlayışın benimsenmiş olması, pazarlama dünyası için umut verici bir gelişme sayılabilir. 

Başarının Önündeki Engeller

Yani aslında nereye gittiğimizi ve oraya nasıl gitmek istediğimizi biliyoruz. Sürekli Evrim Raporu, bize sektör genelinde bir fikir birliğinin hakim olduğunu gösteriyor. Peki pazarlamada başarıyı yakalamanın önündeki engeller neler?

Yapılan ankette katılımcıların %70’i bu engellerden birinin çalışanların yetenek ve becerileri konusundaki eksiklik olduğunu ve %50’si ise çalıştıkları şirketlerin tüketicilerin benimsediği yeni teknolojilere ayak uyduramadığını ifade ediyor.

Bu da bize, pazarlamacıların arzu edilen müşteri deneyimlerini sunabilmesi için güncel teknoloji ve yeteneklere adapte olma ihtiyacını gösteriyor. Fakat bunun yolu her teknoloji ve becerinin körü körüne benimsenmesinden değil, diğer seçeneklerden haberdar olurken belirli bir alan ve hedef kitlesi için hangi teknolojilerin en iyi olduğunu belirlemekten geçiyor.

Geleceğe Hazırlanırken

Geleceğe hazır olmak için ihtiyaçlar ve zorluklar belirlendikten sonraki aşama, bunun nasıl ele alınacağına karar vermek. Rapordaki veriler, başarının anahtarının müşteri deneyimi olduğunu ortaya koyuyor. Pazarlamacılar da artık marka konumunu ve deneyimini planlarken buna uyumlu görevler üstleniyor. 

Fakat söz konusu müşteri deneyimi olduğunda, yalnızca dijital araç ve verilere odaklanmak yeterli değil. Bu alan, aynı zamanda pazarlamacıların bakış açısında önemli bir değişiklik gerektiriyor. IBM Avrupa Dijital Pazarlama Başkanı Tom Kendall, bunu şöyle ifade ediyor: “Müşteri deneyiminin önemini gerçekten abartamazsınız. Müşteri deneyimine odaklanmak, hem B2C hem de B2B sektörlerindeki birçok işletme için öncelikle bir zihniyet değişikliği gerektiriyor."

Yine rapora göre müşteri deneyimi, gelecekte başarının anahtarı olmaya devam edecek. Birçok işletme de bu anlamda hala bir geçiş sürecinde. Peki, bu süreci tamamlamak ve değişime adapte olmak için pazarlamacıların hangi beceri ve yeteneklere ihtiyacı olacak? 

Geleceğin Beceri ve Yetkinlikleri

Katılımcıların bu soruya verdiği cevaplarda pazarlama becerileri görece yüksek bir puan alırken (%42), geri kalan cevaplarda geleneksel pazarlama yöntemlerine uygun olmayan beceriler öne çıkıyor. Bunlar arasında teknoloji becerileri (%48), değişime açıklık (%38), adapte olma yeteneği (%37) ve daha kapsamlı iş bilgisi (%33) bulunuyor.

Ayrıca teknoloji inovasyonu ve yapay zekanın etkisi artmaya devam ettiğinden, pazarlamacıların yeni teknolojileri benimseyerek stratejilerini bunlara göre adapte edebilmesi gerekiyor. Gelecek; gelişen teknolojilerle çalışan becerilerinin sürekli uyumunu talep ediyor. 

Sonuç

Geleceğe hazır olmak, ilk önce onu anlamaktan geçiyor. Dijital dönüşümü tamamlanması ya da üstesinden gelinmesi gereken bir süreç olarak düşünmeyi bırakmanın zamanı geldi. Çünkü dijital dönüşüm gerçekleşti. Sürekli evrim geçiren bu dönüşümle birlikte, pazarlamanın geleceğinde bizi insan ve teknolojinin etkileşimi bekliyor.

Siz de pazarlama dünyasının güncel durumu hakkında bilgi almak ve sektörün geleceğini daha iyi anlamak için DMI ve The Economist Group işbirliğiyle hazırlanan ingilizce raporu indirebilir ve geleceğe hazırlanmaya bugünden başlayabilirsiniz. 

RAPORU İNDİRİN

 
İlgili İçerikler
E-Bültene abone olun
Büyüme odaklı pazarlama ipuçları ve haberleriyle hep güncel kalın.